CITYBAU, s.r.o.

Rating a informácie o CITYBAU, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre CITYBAU, s.r.o. 9057 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 686437. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 20.8105% spoločností je horších ako CITYBAU, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti CITYBAU, s.r.o." href="http://citybau.sk-rating.com/">
   <img src="http://citybau.sk-rating.com/citybau.png" width="150" height="25" alt="Rating CITYBAU, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating CITYBAU, s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia